NAVIGATIE

Verklaring van applet

Terug naar Virtueel Practicum Lokaal

Contact

Auteur:
Walter Fendt

Nederlandse bewerking:
Henk Russeler

Laatste keer aangepast:

Serie en parallel geschakelde weerstanden

Om de totale weerstand te berekenen van een aantal in serie geschakelde weerstanden, mogen de weerstanden gewoon optellen: Rt = R1 + R2 + R3. Hoe meer weerstanden in serie, desde groter de totale weerstand wordt.
Om de vervangingsweerstand van parallelle geschakelde weerstanden te berekenen, gebruiken we de formule 1/Rv =1/R1 +1/R2 + 1/R3. Hoe meer weerstanden parallel, desde kleiner de vervangingsweerstand wordt. Verder is de vervangingsweerstand altijd kleiner dan de kleinste weerstand in de keten.